Välkommen till OSTP Lab


OSTP Lab kan nu erbjuda ett brett utbud av tjänster inom materialprovning.
Ett oberoende och ackrediterat laboratorium för Er säkerhet!

Ackrediterade analyser för WPQR - Svetsprocedurkontroll, förstörande provning - utförs av OSTP Lab. För detaljer se Hårdhet, Dragprov, Bockprov, Slagprov och Makro- och Mikroskopisk undersökning av svets.

Läs mer om alla analyser som utförs, beställ analyser via Beställning. Har Ni frågor Kontakta oss gärna så guidar vi Er rätt.

Vår ambition är att vara ett snabbt och personligt alternativ för Era materialprovningar.

Att analysera = att veta

Vid framställning av metaller och metallegeringar kan olika egenskaper uppnås i materialet. För att veta vad materialet har fått för egenskaper så måste det analyseras.

Det finns inget sätt att gissa sig till egenskaperna bara genom att titta på dem med ögat. Det kan vara färdiga produkter som rutinmässigt ska analyseras, kanske ska resultatet av olika värmebehandlingar jämföras eller så ska olika materialval jämföras för att sedan kunna välja rätt material.

Kvalitet

OSTP Lab är ackrediterat enligt ISO 17025 av Swedac sedan 2017.

Det innebär att vi arbetar med ständiga förbättringar, utför kontrollprover och jämförande provning regelbundet. Instrumenten är kalibrerade i tid, kompetent personal samt ordning och reda. All verksamhet sker med sekretess!Dokument

Här finner Ni vår kvalitetspolicy och vårt ackrediteringsbevis.

Kvalitetpolicy (PDF) >>

Ackrediteringsbevis (PDF) >>

Kvalitetssäkrat för Er skull!OSTP LAB is a subdivision of OSTP (Sweden) AB, corporate no. 556057-8592, and has the company's mission to provide testing services to the parent company as well as related affiliates and external customers.
Contact

  lab@ostp.biz