Provinformation

Prover skickas in efter kontakt med laboratoriet, detta för att säkerställa att materialet som kommer hit är möjliga att analysera. Proverna ska skickas väl förpackade så att de inte skadas eller finns risk för korrosionsangrepp. Om flera prover skickas in ska de vara väl märkta för att ingen sammanblandning ska kunna ske.

 

Önskas prover i retur ska det anges vilket fraktbolag och kundnummer som ska användas, görs vid beställning av analyser.Beställning

Lagring av restmaterial som går att utföra fler analyser på lagras 4 veckor efter rapportering.

Önskas längre lagringstid ska det anges vid beställning av analyser.

Provobjekt som förstörts vid provning kastas direkt om inget annat överenskommits, exempelvis dragprovstavar.

 

Dokument


Beställningsblankett

Metodförteckning

För detaljerad information om provningsmetoder och metodernas omfattning, kontakta oss via mejl eller telefon.

Tveka inte att kontakta oss vid oklarheter!OSTP LAB is a subdivision of OSTP (Sweden) AB, corporate no. 556057-8592, and has the company's mission to provide testing services to the parent company as well as related affiliates and external customers.
Contact

  lab@ostp.biz