Huey, Interkristallin korrosion i salpetersyra

Provningen utförs för att kontrollera om rostfritt stål klarar sina specifikationer, speciellt då det rostfria stålet skall användas i starkt oxiderande miljöer. Används för test av Austenitiska och Duplexa rostfria stål.

Interkristallin korrosion innebär att det skett en attack i korngränserna, och i detta test härrör det antingen från utfällning av kromkarbid, sigmafas i molybdeninnehållande material eller genom ansamling av förorenande ämnen i korngränserna.

Testmetod

Provbitar tas ut och slipas på kapytorna. Provet sensibiliseras i värme och glödskalet tas bort genom betning i syra, innan fortsatt provning. Provbitarna vägs och mäts för att sedan läggas ner i kall
provlösning som sedan ställs på en värmeplatta med en kulkylare. Vätskan med provbitarna värms upp till kokning och får sedan koka i 5 omgångar á 48h, där vätskan byts ut efter varje omgång samt att provbitarna tas upp, tvättas rena och vägs. 

 


Standarder

Standard 
Kommentar
ISO 3651-1

Bestämning av rostfria ståls härdighet mot korngränsfrätning. 

Korngränsfrätning i 65% salpetersyra. 
Kvalitativ bestämning med viktförlust. Testtid 5 x 48h.
För austenitiska och duplexa stål.

ASTM A262,
Praxis C

Testmetod för att upptäcka mottaglighet för intergranulära attacker.
Prov med kokande 65% salpetersyra. 
Kvalitativ bestämning med viktförlust. 
Testtid 5 x 48h (alt 1 x 48h + 2 x 96h)
För austenitiska stål.

 

OSTP LAB is a subdivision of OSTP (Sweden) AB, corporate no. 556057-8592, and has the company's mission to provide testing services to the parent company as well as related affiliates and external customers.
Contact

  lab@ostp.biz