Interkristallin korrosion i svavelsyra

Provningen utförs för att kontrollera om rostfritt stål klarar sina specifikationer. Används för test av Ferritiska, Austenitiska och Duplexa rostfria stål.

Interkristallin korrosion innebär att det skett en attack i korngränserna, och i detta test härrör det från kromutarmade regioner på grund av utfällning av kromkarbid, sigmafas eller andra intermetalliska faser.

Testmetod

Provbitar tas ut och slipas på kapytorna. Provet sensibiliseras i värme och glödskalet tas bort genom betning i syra, innan fortsatt provning. Provbitarna läggs ner i kall provlösning som sedan ställs på en
värmeplatta med en kulkylare. Vätskan med provbitarna värms upp till kokning och får sedan koka i 20-120h.

Efter avslutad provning tas provbitarna upp ur vätskan och tvättas rena. Utvärderingen av provbitarna följer sedan respektive standard, se nedan. Utvärderingen av provningen innehåller antingen ett böjprov i 90° följt av visuell granskning eller en utvägning för beräkning av viktförlust.

 


Standarder

Standard 
Kommentar
ISO 3651-2,
Metod B
Bestämning av rostfria ståls härdighet mot korngränsfrätning. 

Korngränsfrätning i kopparsulfatlösning med 35% svavelsyra. 
90° böjprov. 20h testtid. 
För austenitiska och duplexa stål.
ISO 3651-2,
Metod C
Bestämning av rostfria ståls härdighet mot korngränsfrätning. 
Korngränsfrätning i järnsulfatlösning med 40% svavelsyra. 
90° böjprov. 20h testtid.
För austenitiska, ferritiska och duplexa stål.
ASTM A262,
Praxis B
Testmetod för att upptäcka mottaglighet för intergranulära attacker.

Järnsulfatlösning med 50% svavelsyra. 
Kvalitativ bestämning med viktförlust. Testtid 120h.
För austenitiska stål.
ASTM A262,
Praxis F
Testmetod för att upptäcka mottaglighet för intergranulära attacker.
 Kopparsulfatlösning med 50% svavelsyra. 
Kvalitativ bestämning med viktförlust. Testtid 120h.
För molybden-bärande austenitiska stål.

 

OSTP LAB is a subdivision of OSTP (Sweden) AB, corporate no. 556057-8592, and has the company's mission to provide testing services to the parent company as well as related affiliates and external customers.
Contact

  lab@ostp.biz