Korrosionsprovning ASTM G48, Metod A 

Metoden utförs för att se om det rostfria stål tål vad det är tänkt att tåla. Rostfritt och syrafast stål används i miljöer där det finns risk för korrosionsangrepp på grund av omgivande miljö.
Används för detektion av punktfrätning i Duplexa och Austenitiska rostfria stål.

 

Testmetod

Om provbitar ska tas ut och slipas, får de ligga på bänk i >24h för att återbilda sitt passivskikt.
De vägs och mätas noggrant innan de nedsänks i järnklorid. Temperatur och tid för provet i järnkloridlösningen varierar utifrån ställda krav, utförs även enligt standard i 72h. Efter avslutad provning tas provbitarna upp och tvättas rena. Därefter vägs de igen. Viktförlust kan tyda på att frätning har skett. Provbitarna granskas visuellt samt även i mikroskop.

 

Standarder

Standard 
Kommentar
ASTM G48,
Metod A 

Punktkorrosionsbeständighet av rostfritt stål

Ackrediterad metod


Punktfrätning i järnkloridlösning
OSTP LAB is a subdivision of OSTP (Sweden) AB, corporate no. 556057-8592, and has the company's mission to provide testing services to the parent company as well as related affiliates and external customers.
Contact

  lab@ostp.biz