Korrosionsprovning Strauss, Interkristallin korrosion 

Provningen utförs för att kontrollera om rostfritt stål klarar sina specifikationer. Används för test av Ferritiska, Austenitiska och Duplexa rostfria stål.

Interkristallin korrosion innebär att det skett en attack i korngränserna, och i detta test härrör det från kromutarmade regioner på grund av utfällning av kromkarbid, sigmafas eller andra intermetalliska faser.

 

Testmetod

Provbitar tas ut och slipas. Provet sensibiliseras, dvs. hettas upp, innan fortsatt provning. Provbitar läggs sedan ner i kolv med kopparkulor i botten, kopparsulfatlösning och 16% svavelsyra. Vätskan får sedan koka i minst 15h. 
Efter avslutad provning tas provbitarna upp och tvättas rena. Platta provbitar böjs i 90° eller 180°, cylinderformade provbitar plattas ut. Där böjningen har skett granskas sedan relativt en referensbit för att upptäcka sprickor. Sprickor kan tyda på interkristallin korrosion.

 


Standarder

Standard 
Kommentar
ISO 3651-2
Metod A

Bestämning av rostfria ståls härdighet mot korngränsfrätning. 

Ackrediterad metod


Korngränsfrätning i kopparsulfatlösning med 16% svavelsyra. 90° böjprov. Testtid 20h.
För austenitiska, ferritiska och duplexa stål.
ASTM A262,
Praxis E
Testmetod för att upptäcka mottaglighet för intergranulära attacker
Kopparsulfatlösning med 16% svavelsyra. 
180° böjprov. Testtid 15h.
För austenitiska stål.

 

OSTP LAB is a subdivision of OSTP (Sweden) AB, corporate no. 556057-8592, and has the company's mission to provide testing services to the parent company as well as related affiliates and external customers.
Contact

  lab@ostp.biz