Bockprovning 


Utförs för att se vad som händer med grundmaterial och svets/svetsskarvar när de utsätts för bockning. Testmetod

Två provstavar sågas ut för att sedan bockas åt två håll ”rot in” och ”rot ut”. Stämplen som används vid bockningen anpassas utifrån materialets tjocklek. För ett godkänt prov ska det inte uppstå sprickor i och bredvid svetsen eller vid området där bockning skett.Standarder

Standard
Kommentar
SS-EN ISO 5173

Bockprovning över svets

Ackrediterad metod


OSTP LAB is a subdivision of OSTP (Sweden) AB, corporate no. 556057-8592, and has the company's mission to provide testing services to the parent company as well as related affiliates and external customers.
Contact

  lab@ostp.biz