Dragprovning

Används för att få fram följande hos ett material:
• E-modul; E – Elasticiteten hos materialet
• Sträckgräns; Rp0,2 och/eller Rp1,0 – Elasticitetsgränsen, dvs. max pålagd spänning innan det blir plastisk förändring
• Brottgräns; Rm – Draghållfastheten som är maximal pålagd spänning innan materialet börjar bilda en midja
• Brottförlängning; A5, A50 och/eller A80 – En specifik längd mäts från start tills det går sönder och då erhålls en procentuell förändring i längdTestmetod

Provstavar fräses till ”hundbens” liknande form. Det är endast möjligt att testa platta provstavar i OSTP Labs dragprovare och i rumstemperatur.
Provet kläms fast upptill och nedtill. Två sensorer, s.k. extensiometrar, med ett visst avstånd emellan varandra, läggs emot staven. Därefter börjar staven dras isär. Extensiometrarna följer med materialet när det dras isär för att mäta brottförlängningen A5, A50 och/eller A80. Under dragningen mäts även E, Rp0,2 och/eller Rp1,0 och Rm. När staven brister så erhålls parametrarna som skulle mätas.Standarder

Standard
Kommentar
ASTM A370

Testmetoder och definitioner för stål

Avsnitt 6-14

Ackrediterad metod

ASTM A1058
Testmetoder för stål, metriska mått
ASTM E8/E8m

Dragprovning

Ackrediterad metod

SS-EN ISO 6892-1

Dragprovning i rumstemperatur

Ackrediterad metod

 SS-EN ISO 4136

Dragprovning i rumstemperatur

Tvärsvets

Ackrediterad metod


OSTP LAB is a subdivision of OSTP (Sweden) AB, corporate no. 556057-8592, and has the company's mission to provide testing services to the parent company as well as related affiliates and external customers.
Contact

  lab@ostp.biz