Hårdhetsprovning


Metoden
används för att kontrollera ett materials hårdhet. För mjukt material skulle i vissa tillämpningar kunna orsaka oönskade intryck och deformationer. Ofta vill man att materialet ska vara hårt och samtidigt lite segt för att det inte ska bli sprött.

För att uppnå önskad hårdhet används olika tillverknings- och beredningsprocesser av metallerna. 

 

 

Testmetod

Enkelt beskrivet så trycks en spets eller kula in i metallen. Det lämnas ett intryck där spetsen har tryckts ned av en förutbestämd kraft. Intryckets storlek mäts med ett mikroskop. Ett litet intryck visar på att materialet är hårt. Ju mjukare materialet är desto mer kan spetsen tryckas in och intrycket blir större.

OSTP Lab mäter vanligtvis med HV 10, vilket betyder att en diamantspets trycks ned med en kraft motsvarande 10kg. Det är intressant att mäta i grundmaterial, i svets och även i HAZ (värmepåverkad zon).
OSTP Lab mäter enligt Vickers, Rockwell och kan räknas om till Brinell.


Standarder

Standard
Kommentar
SS-EN ISO 6507-1

Vickers

Ackrediterad metod

ASTM E92
Vickers och Knoop
SS-EN ISO 9015-1

På bågsvetsförband

Ackrediterad metod

SS-EN ISO 6508-1 

Rockwell, 20-100 HRB

Ackrediterad metod

SS-EN ISO 6508-1

Rockwell, 20-70 HRC

Ackrediterad metod

 

OSTP LAB is a subdivision of OSTP (Sweden) AB, corporate no. 556057-8592, and has the company's mission to provide testing services to the parent company as well as related affiliates and external customers.
Contact

  lab@ostp.biz