Slagprovning 

Slagprovning utförs för att bestämma ett materials seghet. Ett material som inte är segt kallas sprött och har svårt att ta upp stötbelastningar med risk för brott som följd.

 
Testmetod

Provstavar fräses ut till önskad tjocklek, 2,5-10 mm utifrån materialets tjocklek. Därefter fräses en V-notch, dvs. en V-formad brottanvisning, ut på mitten av provstaven.

När provstaven är klar läggs den i slagprovaren och sedan släpps den s.k. Charpypendeln 600J iväg och klyver provstaven. Energin som går åt för att klyva provstaven blir större ju segare materialet är. Slagsegheten hos materialet kan testas från rumstemperatur ned till -196C.

Standarder

Standard
Kommentar
ASTM A370
Testmetoder och definitioner för stål
ASTM A1058
Testmetoder för stål, metriska mått
ASTM E23

Testmetod med V-formad brottsanvisning i provstav för Charpytest

Ackrediterad metod

SS-EN ISO 148-1

Testmetod med Charpypendel 

Ackrediterad metod

SS-EN ISO 9016

Slagprov i svets, provstavslägen och anvisningsriktning

Ackrediterad metod

 

OSTP LAB is a subdivision of OSTP (Sweden) AB, corporate no. 556057-8592, and has the company's mission to provide testing services to the parent company as well as related affiliates and external customers.
Contact

  lab@ostp.biz