Metallografi

 

Metallografi kan även kallas för strukturprovning. Här vill man alltså ta reda på mer om strukturen i metallen. Det kan t.ex. vara hur stor andel ferrit det är i ett duplex stål. Kan vara hur stora kornen är eller om det har bildats intermetalliska faser emellan kornen. För att titta på strukturer används mikroskop.

 

Makro- och Mikroskopisk undersökning av svets kan vara en del utav svetsprocedurkontroll, WPQR.

 

 

OSTP LAB is a subdivision of OSTP (Sweden) AB, corporate no. 556057-8592, and has the company's mission to provide testing services to the parent company as well as related affiliates and external customers.
Contact

  lab@ostp.biz