Ferrit- Austenit förhållande 

Stål som innehåller både ferrit- och austenitfas kallas Duplex stål. Halten av ferrit i duplexa stål bestäms i grundmaterial, svets och HAZ (värmepåverkad zon).


Testmetod

Provbitar tas ut och slipas, poleras och etsas för att framkalla de olika faserna. Provbitarna granskas i mikroskop och en programvara räknar ut de olika halterna av ferrit i duplexa stål. Vanliga sätt att räkna i mikroskop är 5 fält med 100 punkter eller 30 fält med 16 punkter. Ofta RA 20%

Standarder

Standard 
Kommentar
ASTM E562

Testmetod förbestämning av volymfraktion via systematisk punkträkning

Ackrediterad metod

 

 

Räkning av ferrithalt i duplexa stål

 

OSTP LAB is a subdivision of OSTP (Sweden) AB, corporate no. 556057-8592, and has the company's mission to provide testing services to the parent company as well as related affiliates and external customers.
Contact

  lab@ostp.biz