Makro- och Mikroskopisk undersökning av svets

SS-EN ISO 15614 består av flera standarder för Svetsprocedurkontroll.

I den standarden anges bland annat Standard för Makro- och Mikroskopisk undersökning SS-EN ISO 17639.

Det man kan upptäcka med "Makro-Mikro" är om det till exempel finns sprickor, otillräcklig genombränning, porer, inneslutningar, mm.

 

Testmetod

Provbitar tas ut och slipas, poleras och vanligtvis etsas för att lättare framkalla strukturer.

Provbitarna granskas i makroskop - låg förstoring, eller i mikroskop - hög förstoring.

Det kan finnas olika krav utifrån Level som provet ska uppfylla.

Det finns olika acceptansstandarder som material ska uppfylla. Kan till exempel vara:

  • SS-EN ISO 5817 för stål, nickel, titan och deras legeringar
  • SS-EN ISO 10042  för aluminium
  • EN 13445-4 för tryckkärl (ej eldberörda)

 

Standarder

Standard 
Kommentar
SS-EN ISO 17639

Mekanisk provning av svetsar i metalliska material - 
Makroskopisk och mikroskopisk undersökning av svetsar
Ackrediterad metod

 

OSTP LAB is a subdivision of OSTP (Sweden) AB, corporate no. 556057-8592, and has the company's mission to provide testing services to the parent company as well as related affiliates and external customers.
Contact

  lab@ostp.biz