Grundämnesanalys Gnista OES

Med hjälp av optisk emissionsspektroskopi så kan man kontrollera vilka grundämnen en metall innehåller.


Testmetod

Provbitar tas ut och ytan slipas. Därefter sätts utsätts provet för en gnisturladdning med hög värmeutveckling. Värmen får metallen att förångas. Elektroner i atomerna exiteras och sänder ut ljus i olika våglängder. Halter av olika grundämnen kan då bestämmas.
OSTP Lab kan mäta på konduktivt ledande material, företrädesvis solida metallprov. Metallbasen ska bestå utav något av dessa ämnen; järn, nickel, kobolt, mangan och krom.

Standarder

Standard 
Kommentar
ASTM E415
Testmetod för kol- och lågkolhaltigt stål
ASTM E1086
Testmetod för austenitiska rostfritt stål

 

OSTP LAB is a subdivision of OSTP (Sweden) AB, corporate no. 556057-8592, and has the company's mission to provide testing services to the parent company as well as related affiliates and external customers.
Contact

  lab@ostp.biz