Intermetalliska faser – Duplex 

Etsning med järnklorid kommer att få skadliga intermetalliska faser i Duplexa stål att visa sig.
Kan även utföras separat utan att ha först kört ASTM A923 Metod A.

Testmetod
Provbitar tas ut och slipas. De vägs noggrant innan de nedsänks i järnklorid. Temperatur för järnkloridlösningen varierar utifrån materialkraven. Provbitarna ska ligga i vätskan under förutbestämd tid.
Efter avslutad provning tas provbitarna upp och tvättas rena. Därefter vägs de igen. Viktförlust tyder på att frätning har skett. Provbitarna ska granskas i mikroskop för att upptäcka eventuella intermetalliska faser.  Liknar till stor del Korrosionsprovning ASTM G48 Metod A, men kan inte ersätta den och rapporteras även annorlunda. 

Standarder

Standard 
Kommentar
ASTM A923
Metod C
Testmetoder för att upptäcka skadliga intermetalliska faser i duplex stål

Duplexa stål, Järnklorid

 

OSTP LAB is a subdivision of OSTP (Sweden) AB, corporate no. 556057-8592, and has the company's mission to provide testing services to the parent company as well as related affiliates and external customers.
Contact

  lab@ostp.biz